top of page

GLADA COURT - OBA   📍

سال پایان: 2007

این پروژه در آلانیا، بسیار نزدیک به بازارها، مراکز خرید و رستوران ها / کافه ها است. این هتل تا ساحل اوبا 450 متر فاصله دارد

تمامی آپارتمان ها فروخته شده است

Gladdagh court - oba

Gladdagh court - oba

Gladdagh court - oba

Gladdagh court - oba

Gladdagh court - oba

Gladdagh court - oba

Gladdagh court - oba

Gladdagh court - oba

Gladdagh court - oba

Gladdagh court - oba

Gladdagh court - oba

Gladdagh court - oba

Gladdagh court - oba

Gladdagh court - oba

Gladdagh court - oba

Gladdagh court - oba

Gladdagh court - oba

Gladdagh court - oba

bottom of page