top of page

رز رزیدنس - اوبا📍

پروژه آپارتمان های تک بلوک 2+1 و دوبلکس فقط 5 دقیقه با مرکز آلانیا فاصله دارد

سال پروژه: 2004

مکان: اوبا

انواع آپارتمان: دوبلکس 2+1 و 3+1

OBA ROSE RESIDENCE

OBA ROSE RESIDENCE

OBA ROSE RESIDENCE

OBA ROSE RESIDENCE

OBA ROSE RESIDENCE

OBA ROSE RESIDENCE

OBA ROSE RESIDENCE

OBA ROSE RESIDENCE

OBA ROSE RESIDENCE

OBA ROSE RESIDENCE

OBA ROSE RESIDENCE

OBA ROSE RESIDENCE

OBA ROSE RESIDENCE

OBA ROSE RESIDENCE

OBA ROSE RESIDENCE

OBA ROSE RESIDENCE

OBA ROSE RESIDENCE

OBA ROSE RESIDENCE

OBA ROSE RESIDENCE

OBA ROSE RESIDENCE

OBA ROSE RESIDENCE

OBA ROSE RESIDENCE

OBA ROSE RESIDENCE

OBA ROSE RESIDENCE

OBA ROSE RESIDENCE

OBA ROSE RESIDENCE

OBA RESİDENCE.jpg

OBA RESİDENCE.jpg

**فقط 1 آپارتمان دوبلکس برای فروش باقی مانده**
bottom of page